บริษัท เอ็คซิส โกลบ จำกัด

บริษัท เอ็คซิส โกลบ จำกัด เริ่ม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2546 เรามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับอุปกรณ์ อะไหล่ของเครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงหมึกพิมพ์คอมแพททิเบิ้ลทั้งแบบน้ำหมึกอิ้งค์เจ็ต และผงหมึกพิมพ์ตลอดจน อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อย่างครบวงจร จำหน่ายปลีกและส่ง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจุดที่กระจายสินค้าไปทั่วประเทศได้ดี สะดวกและรวดเร็ว เรามีระบบการบริหารทีมงานฝ่ายขาย และฝ่ายบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

สวัสดิการ

– ประกันสังคม
– ค่าคอมมิชชั่น(ฝ่ายขาย)
– ค่าอาหารกลางวัน
– ค่าเบี้ยขยัน
– ค่าเดินทาง
– ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยง(เฉพาะบางตำแหน่งเท่านั้น)
– เงินโบนัสประจำปี
– พักร้อน 6 วัน/ปี
– เสื้อยูนิฟอร์มบริษัทฯ

ตำแหน่ง พนักงานขายของออนไลน์ (ขายเป็นทีม) จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดของงาน

– งานขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต LAZADA/SHOPEE/Facebook/Line หรือทางโซเชี่ยลอื่นๆ บริษัทฯมีตลาดรองรับอยู่แล้ว
– มีความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอไอเดียการขายที่แปลกใหม่ สร้างเสนอผลงานได้
– ตอบคำถาม แนะนำสินค้า และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (ไม่ใช่การขายแบบเครือข่ายหรือแบบแม่ทีมและลูกทีม)

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท เอ็คซิส โกลบ จำกัด บริษัทตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 28ปี ชื่นชอบงานขาย มีใจรัก
 • สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ดี เป็นคนรักเทคโนโลยี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทุกสาขาวิชา (ปวส.-ป.ตรี)
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นทีมขาย
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • เข้างานตรงเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ใฝ่เรียนรู้

เงินเดือน

13,000-20,000 ( +คอมมิชชั่น >10,000บาท/เดือน )

ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียดของงาน

แผนกที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

1.แผนก : การตลาดออนไลน์ 2 อัตรา
คณะบริหารธุรกิจ สาขา
-การจัดการ
-การจัดการโลจิสติกส์
-การตลาด/การตลาดออนไลน์
-คอมพิวเตอร์
คณะนิเทศศาสตร์ สาขา
-กลุ่มวิชาชีพด้านการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
-กลุ่มวิชาชีพด้านสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่
คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที สาขา
-ซอฟต์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-มัลติมีเดีย

2.แผนก : บัญชี 2 อัตรา
สาขา
-การบัญชี
-การเงิน

3.แผนก : การจัดการคลังสินค้า 2 อัตรา
สาขา
-บริหารคลังสินค้า
-การจัดการคลังสินค้า
-การจัดการ
-โลจิสติกส์

4.แผนก : ล่ามภาษาจีน 2 อัตรา
คณะศิลปศาสตร์ สาขา
-ภาษาอังกฤษ
-ภาษาจีน
คณะสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขา
-วิชาภาษาจีน

5. แผนก : ทรัพยากรบุคคล1อัตรา สาขา
-การจัดการ
-รัฐศาสตร์
-นิติศาสตร์

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท เอ็คซิส โกลบ จำกัด บริษัทตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษา ต้องการฝึกงานกับทางบริษัท
 • การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับทุกสถาบัน
 • นิสัยดี เรียบร้อย ขยัน อดทน กล้าคิดกลัาทำ กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ มีความเป็ผู้นำ

เงินเดือน

150-250 / วัน